ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα.  Προώθηση της ανάπτυξης των ελληνικών περιφερειών, μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την επέκταση της αγοράς.  Παροχή πληροφοριών για την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
: ανάπτυξη της καινοτομίας πάνω στους σταθερών άξονες της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων οφελών, να προωθείται η μεταφορά τεχνολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη σε τομείς όπως: έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάρτιση, πληροφορική, διεθνείς σχέσεις και περιφερειακή ανάπτυξη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Προετοιμασία και ανάπτυξη προγραμμάτων για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η προώθηση νέων, καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης και απασχόλησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Προώθηση της διαπολιτισμικότητας και του κοινωνικού διαλόγου, ενθάρρυνση του σεβασμού της διαφορετικότητας και την αίσθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της αμοιβαίας κατανόησης.

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com