Η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας συνολικά αλλά και κατ επέκταση της κοινωνίας αλλά και του ατόμου ειδικότερα, αποτελεί τον φάρο που οδηγεί το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών του οργανισμού μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμώντας να ατενίσει το μέλλον των λαών της σε μακροσκοπικό επίπεδο, χάραξε και ήδη ξεκίνησε την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 η οποία έχει ως κύριους άξονές της

 

  • την έξυπνη ανάπτυξη μέσω του μετασχηματισμού των κλασσικά δομημένων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δημιουργούς γνώσης και καινοτομίας

  • την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της έντασης της πράσινης οικονομίας

  • την περιεκτική οικονομία, χωρίς αποκλεισμούς, που αγκαλιάζει και ωθεί τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και παρέχει κοινωνική και εδαφική συνοχή

 

Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης συμμόρφωση και κοινή πλοήγηση με την στρατηγική Ευρώπη 2020, αποτελεί την βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το όραμά μας.


Ειδικότερα και έχοντας λάβει υπόψη την κρίσιμη συγκυρία που διέρχεται η κοινωνία και η χώρα αλλά και συναισθανόμενοι την ανάγκη για υπέρβαση σε όλα τα επίπεδα και κυρίως αυτών που σχετίζονται με υφιστάμενες νοοτροπίες, πρακτικές και λογικές, προχωρούμε κάτωθι στην κατηγοριοποίηση των επιμέρους στόχων του οργανισμού μας οι οποίοι συμβάλλουν αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com