Η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας συνολικά αλλά και κατ επέκταση της κοινωνίας αλλά και του ατόμου ειδικότερα, αποτελεί τον φάρο που οδηγεί το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών του οργανισμού μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμώντας να ατενίσει το μέλλον των λαών της σε μακροσκοπικό επίπεδο, χάραξε και ήδη ξεκίνησε την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 η οποία έχει ως κύριους άξονές της

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης συμμόρφωση και κοινή πλοήγηση με την στρατηγική Ευρώπη 2020, αποτελεί την βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το όραμά μας.


Ειδικότερα και έχοντας λάβει υπόψη την κρίσιμη συγκυρία που διέρχεται η κοινωνία και η χώρα αλλά και συναισθανόμενοι την ανάγκη για υπέρβαση σε όλα τα επίπεδα και κυρίως αυτών που σχετίζονται με υφιστάμενες νοοτροπίες, πρακτικές και λογικές, προχωρούμε κάτωθι στην κατηγοριοποίηση των επιμέρους στόχων του οργανισμού μας οι οποίοι συμβάλλουν αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

FaLang translation system by Faboba